The Molly Maguires: Secret and Murderous

The Molly Maguires: Secret and Murderous

Molly Maguires var en hemlig organisation för kolgruvarbetare i antracitregionerna i östra Pennsylvania och West Virginia. Även känd som "Buckshots", "Sleepers" och "White Boys", namnet "Molly Maguires" togs från en berömd änka som hade lett en hyresgästprotest i Irland på 1840 -talet. På 1860 -talet var det mycket oroligheter bland kolgruvarna. Oförmåga att förbättra sina villkor ledde så småningom arbetarna till våld som oftast riktades mot gruvägare och tillsynsmyndigheter. Molly Maguires verksamhet var ofta skyddad av Ancient Hibernians Order, en irländsk-amerikansk brodergrupp. När reformkraven inte var uppfyllda förstördes gruvutrustning, tjänstemän blev skrämda och ibland dödade. Slutet på Mollies kom i mitten av 1870-talet då Franklin B. McParlan började misstänksamt likna den bästa kandidaten. Trots en plan att mörda honom, McParlan kunde hålla ett tag till och sedan glida iväg. Dessa hårda domar och allmän rädsla för radikalism ledde till gruppens snabba bortgång. Molly Maguires sekretess var så strikt att deras verkningar fortfarande är höljda i mystik.


Titta på videon: Violence in Coal Mining in the 1870s