MAXICULTURE-projektet, kulturarvets stora allierade

MAXICULTURE-projektet, kulturarvets stora allierade

Tack vare de framsteg vi har idag kan vi bevara, känna, rådgöra och även sprida kulturarv, även om det är mycket viktigt att veta vilka socioekonomiska och tekniska effekter det kan ha, något som kan mätas tack vare ett innovativt projekt som heter MAXICULTURE .

Detta projekt ger olika verktyg för att korrekt kunna mäta effekterna, så att en bättre användning av IKT till förmån för allt kulturarv. Två av de viktiga punkterna i detta projekt är att det har ett verktyg dedikerat till utvärdering och ett annat en gemenskapsplattform.

Enligt George Ioannidis, chef för IN2-företaget, som ansvarar för att utveckla den teknik som MAXICULTURE-plattformen bygger på, i detta projekt finns det utrymme för oändliga alternativ som verktygsutveckling, boksökning och stöd för samarbete i bland annat museer och bibliotek.

Tack vare det ovillkorliga stödet från Europeiska unionen såväl som olika företag och enheter är detta projekt idag verklighet, att kunna hantera olika projekt som ägnas åt kulturarv.

Har funnits 600 000 euro som de har räknat med från EU: s sida, som har gjort det möjligt för denna plattform att generera olika samlingar av poster baserat på det faktum att projekten publiceras på sociala medier, arkiv och audiovisuella medier och de fotografier som laddas upp till webben.

På detta sätt har alla de projekt som har eller har finansiering från EG redan en effektiv och mycket användbar plattform där de kan presentera sina resultat. Men det noteras också att detta verktyg kan användas av investerare, som kan få tillgång till information om några av de mest moderna utvecklingen som har dykt upp inom området digital kultur.

Det noteras att många andra projekt som Mymeedia eller STOM kan fortsätta att samla medieingångar såväl som presentationer, konferenser, videor, foton, ljudfiler och en lång osv.

Som Ioannidis själv sade, ”Denna communityplattform har ett stort antal bidrag om evenemang där olika projekt som finansieras med medel från Europeiska kommissionen deltar och i MAXICULTURE har vi stor möjlighet att experimentera med nya sätt att relatera många av de aktiviteter som genomförs i olika händelser”.

Efter att ha studerat historia vid universitetet och efter många tidigare tester föddes Red Historia, ett projekt som framkom som ett spridningsmedel där du kan hitta de viktigaste nyheterna om arkeologi, historia och humaniora, liksom artiklar av intresse, nyfikenheter och mycket mer. Kort sagt en mötesplats för alla där de kan dela information och fortsätta lära sig.


Video: Rundvandring i Caroli kvarteret år 1692