Miljontals människor i Asien härstammar från stora ledare

Miljontals människor i Asien härstammar från stora ledare

En grupp forskare har nyligen funnit det många män idag har genetiska kopplingar till inte mindre än elva mäktiga asiatiska ledare, som grundade dynastier med anor från ungefär 4000 år i tid i det äldsta fallet.

En av de viktigaste karaktärerna från vilka de har bestämt avkomman är själva Djingis Khan, en av ledarna för det mongoliska riket som var på väg att nå Europa och förstörde allt i hans väg.

De ansvariga för forskningen har varit medlemmar i teamet av Mark Jobling, från University of Leicester i Storbritannien och även Patricia Balaresque, från Paul Sabatier University i den franska staden Toulouse. Teamet undersökte på djupet Y-kromosom, som endast överförs från fadern till det manliga barnet, tack vare ett populationsprov bestående av mer än 5000 asiatiska män från olika asiatiska befolkningar.

Kom ihåg det ett stort antal Y-kromosomtyper är mycket sällsynta, även om teamet fick 11 som var klart vanligare än normalt i urvalet, lyckades studera dem djupt.

För en tid sedan utfördes olika undersökningar och förekomsten av de två vanligaste manliga släkterna upptäcktes, med vilka man äntligen har dragit slutsatsen att grundaren av en av linjerna var Djengis Khan. Den andra härstamningen sägs ha tillhört Giocangga, en historisk figur lite känd i väst men som blev oerhört mäktig i sin tid.

Båda studieförfattarna fann flera genetiska kopplingar genom en kedja av manliga förfäder, båda i fallet med Genghis Khan som i Giocangga och andra ledare från olika hörn av Asien som föddes mellan 2100 f.Kr. och 700 i vår tid.

För att dessa släkter har blivit så vanliga tror man att grundarna var tvungna att få många barn med många olika kvinnor såväl som att överföra deras sociala positioner såväl som Y-kromosomen.

Tiden har fått effekten att förstärkas och idag det finns många människor som av en eller annan anledning är direkta ättlingar till dessa ledare, som en gång var ledare för antiken, som brukade avstå sina maktpositioner till sina barn, så att deras släktlinje bibehölls i tid i många år och till och med århundraden.

Efter att ha studerat historia vid universitetet och efter många tidigare tester föddes Red Historia, ett projekt som framkom som ett spridningsmedel där du kan hitta de viktigaste nyheterna om arkeologi, historia och humaniora, liksom artiklar av intresse, nyfikenheter och mycket mer. Kort sagt en mötesplats för alla där de kan dela information och fortsätta lära sig.


Video: Chef eller Ledare? ChefskapLedarskap