Paleolitiska kvarlevor visar kannibalistiska vanor i Homo-föregångare

Paleolitiska kvarlevor visar kannibalistiska vanor i Homo-föregångare

Ett team av forskare från Museum of Natural History, University of London och några spanska akademiker har analyserat resterna av de berömda Somerset arkeologiska plats och de har bekräftat förekomsten av en kultur som visste hur man slaktar människokroppar.

Även om utredningarna i somerset grotta, där resterna hittades slutade de 1992, analysen av benen i den har fortsatt under dessa år. Sedan grottan upptäcktes på 1800-talet användes den för att visas för allmänheten, tömdes av sediment och gjorde inte en arkeologisk vård av platsen. Utgrävningarna som utfördes senare visade att det fanns mänskliga rester blandade med uppdelade rester av däggdjur, olika typer av flint och hjorthorn bland annat, så de började studera resterna mer noggrant.

Utgrävningsdirektören Silvia Bello har bekräftat att de under undersökningen av kropparna har hittat bevis på mänskliga bett, skallar modifierade för att användas som koppar och benfraktur för att hitta märgen, vilket skulle bekräfta kannibalism.

Bevisen för kannibalism som finns i denna grotta har paralleller med andra som finns i andra grottor. Vad som skiljer denna plats från andra är det kannibalism var en del av en dödsritual vilket gjordes med konsumtion av kroppar och där skallar användes som koppar.


Video: Panahon ng Metal