Jordens geologiska historia: Permperioden

Jordens geologiska historia: Permperioden

De Permperiod förlängdes från 300 till 250 miljoner år sedan den sista perioden av den paleozoiska eran.

I början av Permian samlades alla kontinentala massor för att bilda superkontinenten Pangea, som var omgiven av den enorma Panthalassa Ocean.

Det var en torr period på jorden Eftersom superkontinentens centrum inte reglerades av vattenmassor, även om tack vare detta torra klimat förökades reptiler och synapsider, där djur som Dimetrodon och Edaphosaurus dominerade planeten.

Här uppstod de första barrväxterna, som snabbt dominerade hela jordens landskap och kom för att erövra öknarna.

Massutrotningen av Perm-Trias

Men hursomhelst, försvann tillsammans med 95% av allt liv på jorden i den största massutrotningshändelsen i hela jordens historia: "The Great Dying”, Uppkallad efter Perm-triassisk massutrotning.

Du kanske också är intresserad av:

Den kambriska perioden
Ordovicistiden
Den siluriska perioden
Devonistiden
Den kolhaltiga perioden
Jordens superkontinenter

Bild: Shutterstock

Efter att ha studerat historia vid universitetet och efter många tidigare tester föddes Red Historia, ett projekt som framkom som ett spridningsmedel där du kan hitta de viktigaste nyheterna om arkeologi, historia och humaniora, liksom artiklar av intresse, nyfikenheter och mycket mer. Kort sagt en mötesplats för alla där de kan dela information och fortsätta lära sig.


Video: Jordens historie - Earths history