Emma Hart Willard

Emma Hart Willard

Född Emma Hart i Berlin, Connecticut den 23 februari 1787, var hon ledare i rörelsen för kvinnors utbildning i USA. Willard dog 1825. Emma Hart Willard återupptog sin lärarkarriär genom att öppna en skola med unga damer i sitt eget hem, där hon undervisade i matematik och filosofi, ämnen som då inte ansågs lämpliga för kvinnlig undervisning. År 1818 skickade hon ett brev till Governo DeWitt Clinton i New York, med titeln Plan för att förbättra kvinnlig utbildning. År 1819 vädjade hon till New York -lagstiftaren och flyttade samma år sin skola till Waterford, New York. 1821 öppnade hon Troy Female Seminary, där hon fortsatte att introducera unga kvinnor för strikta ämnen, inklusive vetenskap. Med stöd av lokalbefolkningen men utan statlig finansiering kunde hon ändå utbilda hundratals kvinnor som gick över landet som skollärare. Förutom att vara lärare och utbildningsadministratör skrev Willard mycket. Hennes verk innehöll många läroböcker och dikter, inklusive den välkända dikten, Gungade i djupets vagga. Hon överlämnade seminariet till sin son och svärdotter 1835 och ägnade resten av sitt liv åt att främja offentlig utbildning. Hon dog i Troy den 15 april 1870.


Titta på videon: Max Mara Art Prize for Women. The Shortlist: Emma Hart