Butiker bygger upp sig på Rendova

Butiker bygger upp sig på Rendova

Butiker bygger upp sig på Rendova

Ett av problemen på Rendova var leran strax bakom stränderna, vilket innebar att stora lager av förnödenheter byggde upp på de få torra områdena.


Titta på videon: after calling the porposes, mandali, rendova island, solomons